FANDOM


Công ty điện lực Hikarizaka (光坂電気, Hikarizaka Denki?) là công ty điện lực, đây là công ty mà Yusuke Yoshino và Tomoya Okazaki cùng làm việc. Địa điểm này xuất hiện lần đầu trong tập 10 phần After Story. Khi Tomoya đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và cậu nhờ cậy Yusuke xin cho cậu vào làm cho công ty.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.