FANDOM


Công ty điện lực Hikarizaka
光坂電気
Hikarizaka Denki
Hikarizaka Electric
Tòa nhà công ty xuất hiện trong tập 10 phần ~Hậu Truyện~.
Thông tin chi tiết
Loại: Cơ quan làm việc

Công ty điện lực Hikarizaka (光坂電気, Hikarizaka Denki?) là công ty điện lực, đây là công ty mà Yusuke Yoshino và Tomoya Okazaki cùng làm việc. Địa điểm này xuất hiện lần đầu trong tập 10 phần ~Hậu Truyện~. Khi Tomoya đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và cậu nhờ cậy Yusuke xin cho cậu vào làm cho công ty. Tomoya học việc rất nhanh và trở thành nhân tố quan trọng trong công ty. Nhờ sự nghiêm túc trong công việc đang làm mà cậu được một công ty mời qua đảm nhiệm vị trí giám sát.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.