FANDOM


Ichinose Garden

Quang cảnh khu vườn

Khu vườn nhà Ichinose ở trong khuôn viên nhà Kotomi. Trong tập 13, Tomoya, Nagisa, KyouRyou đã giúp Kotomi cải tạo lại khu vườn.

Khu vườn này là một phần rất quan trọng trong ký ức của Kotomi vì đây chính là nơi mà Kotomi quen được người bạn đầu tiên của mình, Tomoya. Khi Tomoya, Nagisa, Kyou và Ryou cải tạo lại khu vườn, đó là dấu hiệu cho thấy Kotomi đã có những người bạn đầu tiên của mình và họ cũng muốn trở thành bạn của cô.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên