FANDOM


Đây là danh sách tất cả các nhân vật trong Clannad, bao gồm cả tiểu thuyết, anime, Clannad ~Hậu truyện~ và các tác phẩm liên quan.

Các nhân vật được chia thành nhóm theo tầm quan trọng của vai diễn trong sê-ri. Để xem thông tin chi tiết nhân vật, chỉ cần nhấp vào nhân vật.

Nhân vật chính

Nhân vật phụ

Nhân vật hỗ trợ

Các nhân vật khác

Các đội nhóm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên