FANDOM


Wiki-background (tải về)‎ (250 × 103 điểm ảnh, kích thước tập tin: 25 kB, kiểu MIME: image/png)

The background of the wiki. To add a background, please use the theme designer.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thành viên:HsKaito

    This is your user page. Please edit this page to tell the community about yourself! My favorite…

Xuất hiện trên các wiki
trong

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:33, ngày 28 tháng 9 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:33, ngày 28 tháng 9 năm 2016250 × 103 (25 kB)Kadogawa Hokaze (tường | đóng góp)
15:24, ngày 6 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:24, ngày 6 tháng 1 năm 20161.920 × 1.440 (149 kB)VuLinhAssassin (tường | đóng góp)
15:20, ngày 6 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:20, ngày 6 tháng 1 năm 20161.280 × 960 (149 kB)VuLinhAssassin (tường | đóng góp)
13:10, ngày 5 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:10, ngày 5 tháng 1 năm 20161.920 × 1.080 (149 kB)VuLinhAssassin (tường | đóng góp)
19:44, ngày 27 tháng 7 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:44, ngày 27 tháng 7 năm 2012400 × 250 (132 kB)Shieru-chan (tường | đóng góp)
16:01, ngày 5 tháng 2 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:01, ngày 5 tháng 2 năm 2012300 × 300 (24 kB)HsKaito (tường | đóng góp)
02:39, ngày 19 tháng 1 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:39, ngày 19 tháng 1 năm 201250 × 50 (12 kB)Herostars (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên